Wysokość składek na ZUS na rok 2015

  Składki za styczeń – grudzień 2015 r. Składka pełna (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) Ubezpieczenie społeczne – 757,76 zł Ubezpieczenie zdrowotne – 279,41 zł Fundusz Pracy – 58,20 zł   Składka pomniejszona (bez dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Ubezpieczenie społeczne – 699,56 zł Ubezpieczenie zdrowotne – 279,41 zł Fundusz Pracy – 58,20 zł   Składka preferencyjna ( […]


Świadczenia urlopowe i ZFŚS – możesz nie wypłacać w 2015 gdy powiadomisz pracowników.

Jeżeli  nie zamierzają Państwo ponosić dodatkowego kosztu związanego z wypłatą w roku 2015 świadczeń urlopowych dla pracowników lub tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy do końca stycznia powiadomić pracowników o takim zamiarze.   Proszę zapoznać się z poniższą krótką informacją dotyczącą stanowiska Resortu Pracy  w tej sprawie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Prawa Pracy, […]